3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 april

Arkivmaterial

Årsredovisning och ansvarsfrihet

 • Kommunkoncernens ekonomiska resultat blev ett överskott på drygt 27 miljoner kronor.

 • Representanter för kommunens nämnder och de kommunala bolagen presenterade sina årsredovisningar och berättade om viktiga händelser under året.

 • Kommunrevisionens ordförande redovisade revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter. 

 • Kommunfullmäktige beslutade att bevilja samtliga ledamöter och ersättare i kommunala nämnder som inkluderades i revisionsberättelsen och övriga uppdragstagare ansvarsfrihet för 2017.

 • Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2017.

 • Ett medborgarförslag om sänkt hastighet för biltrafiken och en avskiljning mellan körbanan och gång/cykelbanan för att öka trafiksäkerheten vid ”Scanviadukten” bifölls.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 26 april.