Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Allmänhetens frågestund med information om trygghetsboende och nytt särskilt boende.

  • Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund där det bland annat informerades om byggande av trygghetsboende och nytt särskilt boende.

  • Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om möjlighet finns att lägga in gång- och cykelväg i Fagerås i kommande års verksamhetsplanering.

  • Det finns ett intresse av att bygga en idrottshall på samma fastighet (Sannerud 2:94) där det just nu byggs ett gym, för att få till mer av ett friskvårdsområde med möjligheter till olika aktiviteter. Ett nytt bolag har bildats i syfte att låta bygga, äga och driva idrottshallen.

    De befintliga idrottsanläggningarna i Kil nyttjas frekvent och det är primärt det organiserade föreningslivet som får halltiderna på grund av underkapacitet i anläggningarna. Ett sätt att göra det möjligt för fler medborgare att vara aktiva är att det byggs ytterligare en anläggning. Kommunen har därför också ett intresse av att en ny idrottshall uppförs.

    För att säkerställa det kommunala intresset, är förslaget att kommunen köper aktier i det nya bolaget samt tecknar hyreskontrakt med bolaget avseende idrottshallen, för att sedan upplåta halltimmar till föreningar, företag, organisationer och andra som vill använda hallen till sport och motion. Kommunfullmäktige ställde sig positiva till detta förslag.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 25 juni.