2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 december

Beslut om verksamhetsplan och utdelning av hedersgåva för trogen politisk tjänst.

 • Kommunfullmäktige beslutade om verksamhetsplan 2018-2020 med budget för 2018. De politiska prioriteringarna under 2018 är satsningar inom:
  - LSS
  - Gator och vägar
  - Lönesatsningar för lärare, förskollärare och enhetschefer
  - Förskolan
  - Äldreomsorg
  - IFO
  - Socialpsykiatri
  - Utökat öppethållande biblioteket
  - Satsning för att minska sjukfrånvaron
  - 1 miljon för att stimulera digitaliseringen

 • En äldreberedning tillsätts i syfte att utreda hur kommunen långsiktigt ska arbeta med äldrefrågan. Beredningens frågeområde är brett och omfattar all planering för äldre. Fullmäktigeberedningens arbete ska dessutom vara framåtsyftande och strategiskt inriktat.

 • Under 2018 sammanträder kommunfullmäktige kl. 19.00 följande dagar: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 19 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november, 20 december

 • Hedersgåva 2017 delades ut till Kent Wallin (M) för dennes 25 år långa politiska engagemang i Kils kommun.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 28 december.