5
Störningar

Störningar

5
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 december

Arkivmaterial

Beslut om verksamhetsplan och utdelning av hedersgåva för trogen politisk tjänst.

 • Kommunfullmäktige beslutade om verksamhetsplan 2018-2020 med budget för 2018. De politiska prioriteringarna under 2018 är satsningar inom:
  - LSS
  - Gator och vägar
  - Lönesatsningar för lärare, förskollärare och enhetschefer
  - Förskolan
  - Äldreomsorg
  - IFO
  - Socialpsykiatri
  - Utökat öppethållande biblioteket
  - Satsning för att minska sjukfrånvaron
  - 1 miljon för att stimulera digitaliseringen

 • En äldreberedning tillsätts i syfte att utreda hur kommunen långsiktigt ska arbeta med äldrefrågan. Beredningens frågeområde är brett och omfattar all planering för äldre. Fullmäktigeberedningens arbete ska dessutom vara framåtsyftande och strategiskt inriktat.

 • Under 2018 sammanträder kommunfullmäktige kl. 19.00 följande dagar: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april, 24 maj, 19 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november, 20 december

 • Hedersgåva 2017 delades ut till Kent Wallin (M) för dennes 25 år långa politiska engagemang i Kils kommun.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 28 december.