1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 februari

Ny skola och förskola i tätorten.

 • Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund.

 • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om att Kils kommun ska låta uppföra en permanent scen i järnvägsparken i Fagerås, med hänvisning till att förslaget kräver en planändring. Planändringen bedöms inte kunna genomföras på grund av närheten till järnvägen. Förvaltningen ges istället i uppdrag att vara behjälplig med att ta fram en lösning med en portabel scen om intresse finns.

 • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett medborgarförslag om att tillsätta en arbetsgrupp för planering av firande av Nordvästra stambanans 150-årsjubileum.

 • Kommunfullmäktige beslutade att nuvarande Vikstaskola ska rivas och ersättas av en ny treparallellig F-6 skola. Skolan ska vara dimensionerad för 525 elever. I direkt anslutning till skolan ska också en fullstor idrottshall byggas avsedd för främst skolans behov. Skolan ska stå färdig höstterminen 2022. För byggandet av den nya skolan anslås totalt 190 miljoner kronor.

 • Kommunfullmäktige beslutade att Stenåsenskolan ska utvecklas till en förskola som ska stå färdig höstterminen 2023. För ombyggnationen anslås totalt 12 miljoner kronor.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 28 februari.