Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 22 november

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Förändrade taxor och avgifter från och med 1 januari 2019.

  • Ett medborgarförslag har kommit in, där förslagsställaren, med anledning av skräp omkring återvinningsstationerna i kommunen, föreslår att kommunen ska erbjuda någon närboende att, mot ersättning, exempelvis fri sophämtning, hålla rent i området runt containrarna. Kommunfullmäktige avslog medborgarförslaget och hänvisade till förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, som ansvarar för landets återvinningsstationer.

  • Kommunfullmäktige besluta att ge Kils Stadsnät AB ett extra aktieägartillskott om sex miljoner kronor.

  • Ett antal taxor behandlades, vilket bland annat innebär en ny VA-taxa och förändrade avgifter för kulturskolan. De nya nivåerna börjar gälla den 1 januari 2019.

  • Ordföranden informerade om att kommunfullmäktiges sammanträde i december börjar kl. 18.00.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 27 november.