3
Störningar

Störningar

3
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj

Arkivmaterial

Nya avgiftsnivåer för bad i bassängen på Smeden.

 • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslaget om utökad bussförbindelse från Sunne till Fagerås.

 • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett medborgarförslaget på att se över kommunens hemsida med Kilsprofiler gällande utseende, innehåll och inriktning, samt initierar en ny sida med Kilsprofiler.

 • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om att sätta upp någon form av farthinder på Odens väg för att begränsa hastigheten, men besluta att digitala skyltar ska placeras ut i aktuellt område. Hastighetsdämpande åtgärder kan komma att utföras efter förvaltningens utvärdering.

 • Kommunfullmäktige avslår ett medborgarförslag om åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by. Vidare beslutar fullmäktige att temporära farthinder ska placeras ut i området i avvaktan på att området blir utbyggt.

 • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en motion om parkeringsplatser vid tågstationen i Högboda och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans med Trafikverket i frågan.

 • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla införandet av två avgiftsnivåer för bad i bassängen på Smeden från och med 1 augusti 2019 för att nå kostnadstäckning exkl. hyra:
  - Timkostnad inkl. moms, 300 kr oavsett antal personer i badet
  - Terminsavgift 3 100 kr oavsett antal personer i badet (max en timme/vecka inkl. moms)

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 31 maj.