Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Nya avgiftsnivåer för bad i bassängen på Smeden.

  • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslaget om utökad bussförbindelse från Sunne till Fagerås.

  • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla ett medborgarförslaget på att se över kommunens hemsida med Kilsprofiler gällande utseende, innehåll och inriktning, samt initierar en ny sida med Kilsprofiler.

  • Kommunfullmäktige avslog ett medborgarförslag om att sätta upp någon form av farthinder på Odens väg för att begränsa hastigheten, men besluta att digitala skyltar ska placeras ut i aktuellt område. Hastighetsdämpande åtgärder kan komma att utföras efter förvaltningens utvärdering.

  • Kommunfullmäktige avslår ett medborgarförslag om åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by. Vidare beslutar fullmäktige att temporära farthinder ska placeras ut i området i avvaktan på att området blir utbyggt.

  • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla en motion om parkeringsplatser vid tågstationen i Högboda och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans med Trafikverket i frågan.

  • Kommunfullmäktige beslutade att bifalla införandet av två avgiftsnivåer för bad i bassängen på Smeden från och med 1 augusti 2019 för att nå kostnadstäckning exkl. hyra:
    - Timkostnad inkl. moms, 300 kr oavsett antal personer i badet
    - Terminsavgift 3 100 kr oavsett antal personer i badet (max en timme/vecka inkl. moms)

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 31 maj.