3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari

Arkivmaterial

Kommunfullmäktige biföll medborgarförslag om hundrastgård i Kil.

 • Kommunfullmäktige biföll två medborgarförslag. Det ena om anläggande av en hundrastgård i Kil och det andra gällande upprustning av Köpungsvägen.

 • Kommunfullmäktige avslog två medborgarförslag. Förslaget om ett upphöjt övergångsställe över Karlslundsgatan mellan Trädgårdsgatan och Sannerudsskolan avslogs eftersom kommunen tittar på andra lösningar. Även förslaget om att knyta ihop cykelbanorna vid Frykstahöjden och Fryksta badplats avslogs, detta eftersom gång- och cykelnätet kommer utredas i samband med det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

 • Kommunen köper fastigheten Smeden, tidigare Nordeafastigheten, för att förbättrad möjligheten att möta upp både Kilsbornas och verksamhetens behov. Kommunen tittar på olika lösningar som utvecklar tillgängligheten för Kilsborna och samtidigt stödjer den nya organisationen.

 • Från och med nästa mandatperiod utökas antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 41.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 1 februari 2018, på kil.se/protokoll.