1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober

Arkivmaterial

Delårsrapport och skattesats för 2019.

 • Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten per den 31 augusti. Kil har haft en positiv utveckling de senaste åren, befolkningen har ökat och ekonomin har stärkts. Denna positiva trend har fortsatt under perioden och beräknas fortsätta under året. Men periodens resultat är svagare än budgeterat och väntas för helåret bli bara hälften av budgetmålet.

  Orsakerna ligger delvis i ökande befolkning, med fler barn i förskola och skola och mer arbete inom hemtjänsten men också på att vissa statsbidrag upphört.

 • Kommunens skattesats uppgår 2018 till 22,35 kronor per skattekrona. Kils kommun har tillsammans med övriga kommuner i Värmland samt landstinget i Värmland ansökt om en skatteväxling på grund av ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. Beloppet som ska skatteväxlas är 0,48 kronor per skattekrona.

  Skatteväxlingen innebär att landstingets skatt höjs med 0,48 kronor och kommunernas sänks med samma belopp. För Kils kommuns del innebär det en ny skattesats som för 2019 uppgår till 21,87 kronor.

 • Den kooperativa hyresrättsföreningen Kils Trygga Hem har inkommit med en framställan om justering av den kommunala borgen för föreningens lån. Framställan är föranledd av att föreningens utgifter för investeringar i äldreboenden inom Sannerudsområdet samt byggnation av nytt trygghetsboende i Kils centrum blir högre än vad som tidigare beräknats.

  Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 om att ingå borgen upp till 110 miljoner kronor. Bedömningen är att beloppet behöver ändras till 125 miljoner kronor. Justeringen av borgensbeloppet är en förutsättning för att byggnationen av trygghetsboendet ska kunna påbörjas.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll