1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september

Val av fem nämndemän till Värmlands tingsrätt.

 • Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och kommunfullmäktige informerades därför om vilka förändringar det kommer medföra.

 • Ett medborgarförslag om en rullskridskobana avslogs eftersom det redan finns goda förutsättningar för att utöva rullskridskoåkning i kommunens befintliga lokaler och anläggningar.

 • En motion om att återinföra specialpedagogisk grupp (SPG) avslogs efter omröstning.

 • Tjänstgöringstiden för samtliga nämndemän upphör vid utgången av år 2019 och respektive kommunfullmäktige i samtliga kommuner ska utse nya nämndemän inför perioden 2020-01-01 - 2023-12-31. Fem nämndemän till Värmlands tingsrätt utsågs.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 2 oktober.