Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Här är några beslut och information från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2020. Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll efter justering den 4 mars.

Äldrefrågor i fokus

Kommunfullmäktiges äldreberedning arbetar med hur kommunen långsiktigt ska arbeta med utveckling inom området för äldre Kilsbor. Arbetet bedrivs i framtidsperspektivet 5 till 10 år. Äldreberedningen består av en representant från varje parti som har mandat i kommunfullmäktige. De berättade för kommunfullmäktige om hur det ser ut idag och vilka fakta som ligger till grund för fortsatt arbete och hur de arbetat hittills. Beredningen har gjort ett antal studiebesök, pratat med äldre, verksamma och utvecklingsföretag med flera för att få reda på behov och framtida möjligheter.

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om att återöppna Stenåsenvägen hela vägen ut till väg 61. Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslaget med motiveringen att frågan inte är prioriterad just nu.

Ny översiktsplan ska vara klar halvårsskiftet 2021

  • Kommunfullmäktige beslutar att gällande Översiktsplan 2010 inte längre är aktuell.
  • Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas.
  • Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i uppdraget om översiktsplanen inom verksamhetsområde Fysisk och teknisk planering till: "Översiktsplanen ska vara klar halvårsskiftet 2021.

Kils kommuns yttrande till kollektivtrafiknämnden

Att kollektivtrafiknämnden i Regionen utreder och värderar Kils kommuns önskemål om tågstopp vid Lene och Trångstad stationer.

Kils kommun anser att utbyggnad av dubbelspår mellan Arvika-Kristinehamn är högt prioriterat. En sådan investering ger möjlighet att öka trafiken på järnvägen men också möjligheter för en förändrad stationsstruktur i framtiden.