0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde 31 januari

Fullmäktiges sammanträden inleds med ett kulturellt inslag.

 • Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund.

 • En motion om att Migrationsverket bör ta över ansvaret för ungdomar över 18 år avslogs.

 • Ett medborgarförslag om att inleda fullmäktigesammanträdena med en dikt bifölls men med en möjlighet till ett vidgat innehåll i framförandet.

 • En interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) om mobbning och kränkande behandling i Kils skolor besvarades.

 • Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för Runnevåls industriområde enligt PBL 2010:900.

 • Kommunfullmäktige beslutade att följande investeringar ska prioriteras år 2019 (summorna anges i tkr):
  - Ramanslag gata 1 375 (prioritet asfalt)
  - Ramanslag fastighet 875
  - Skolkök i Boda 500
  - Gamlegården 1 700
  - Ledningsrätter 700
  - Digitalisering 2 000 (välfärdsteknik, inkluderar också redovisningssystem)
  - Fryksdalsbanan 4 000
  - Kök 150
  - Bjurbäcksgatan 4 700
  - Ramanslag VA 4 000 (en pumpstation + VA-ledning Fryksta)
  - Ytskikt/målning, löparbanor 1 000 Summa: 21 000

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 6 februari.