2
Störningar

Störningar

2
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Inga pågående arbeten just nu
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november

Arkivmaterial

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2019. Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll efter att det är justerat den 5 december.

Kommunfullmäktige antog Strategisk plan för mandatperioden 2019-2022 med verksamhetsplan och budget 2020 samt plan 2021-2022 med två tilläggsyrkanden från kommunstyrelsen.

 • Verksamhetsområde Näringsliv och turism. Uppdrag: Redovisning av sålda, ej etablerade industritomter ska ske vid kommunstyrelsens sammanträden i mars och oktober.
 • Verksamhetsområde LSS. Uppdrag: Se över verksamheten inom Grön omsorg genom att få till platsrotation med flera olika kunder inom Grön omsorg.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget kring att anlägga en aktivitetspark för barn och ungdomar på Runnevålen 1:4.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om skatepark på asfaltsplanen vid lekparken Sandstensvägen/Fältspatsvägen på Östra Stenåsen då likvärdiga anläggningar redan är planerade och kan nyttjas av områdets barn- och ungdomar.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om öppen ishall sommartid.
Kommunfullmäktige remitterade ett medborgarförslag till kommunstyrelsen om att kommunen ska upphandla taxiservice åt Kilsborna.