Kommunstyrelsen 13 september

Arkivmaterial

En hand höjer en beslutsklubba.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 13 september. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från den 20 september.

Sänkning av hastighetsbegränsning

Boende har påtalat att hastighetsbegränsningen inte hålls på Runnevålsvägen och vid övergångsstället på väg 714.

Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att sänka hastighetsbegränsningen på de aktuella sträckorna. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka om ändring av hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen på Runnnevålsvägen och till 40 kilometer i timmen vid övergångsstället på väg 714.

Nyttjanderättsavtal Kils slalomklubb

Kils slalomklubb har sedan många år nyttjanderätt för del av kommunens fastighet Halsmo 1:1. Klubben vill energioptimera anläggningen och söka bidrag och har nu vänt sig till kommunen med en förfrågan om ett nytt avtal med en garanterad markåtkomst i tio år framåt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt nyttjanderättsavtal med Kils slalomklubb där upplåtelsetiden bestäms till tio år, från 2022-2032 med möjlighet till förlängning med fem år.

Förvärv av fastighet

Möjligheterna undersöks till ett nytt etableringsområde kring Stenåsenmotet vid riksväg 61. Fastigheten Östra Tolerud 1:59, som nu är listad som kommande försäljning, omfattar drygt 3 hektar på båda sidor av vägen från centralorten till Stenåsenmotet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten till en köpeskilling om 1,6 miljoner kronor.

Köp av ismaskin

Ismaskinen i Sannerudshallen är i dåligt skick och håller inte säsongen ut. Förvaltningen har tittat på olika alternativ och föreslår att en ny ismaskin köps in, en investering på 1,3 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att en ny ismaskin köps in. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag i investeringsbudgeten.