Kommunstyrelsen 21 juni

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

På kommunstyrelsens extra sammanträde den 21 juni beslutades bland annat följande. Du kan läsa hela protokollet på kil.se/protokoll från tisdag 29 juni.

  • Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till översiktsplan ska sändas ut på samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900).
  • Kommunstyrelsen beslutat att Kils kommun deltar i demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas” och går in med 70 500 kronor i projektet. Finansieras genom den strategiska reserven.