Kommunstyrelsen 8 mars 2022

Arkivmaterial

En hand som lyfter en ordförandeklubba under ett sammanträde.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från och med den 15 mars.

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att ge verksamhetsbidrag till Ung företagsamhet, att godkänna samrådsredogörelse för Kils kommuns översiktsplan och beslut om att ställa ut översiktsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken.

Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att godkänna de reviderade reglerna om torghandel vilket innebär att bibliotekstorget upplåts för torghandel.