Kommunstyrelsen 9 mars 2021

Arkivmaterial

Hand håller beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 15 mars.

Förslag om oförändrad avfallstaxa

Kils Avfallshantering AB har behandlat ärendet om avfallstaxa 2021 och rekommenderar fullmäktige att lämna avfallstaxan i Kils kommun 2021 oförändrad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna avfallstaxan i Kils kommun för 2021 oförändrad.

Länstransportplan och remiss om riksintresse för kommunikationer

Kommunstyrelsen beslutade att Revidering av länstransportplan för Värmland och Länsstyrelsens remiss om trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer ska beredas mer i tillväxtutskottet innan beslut vid extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 30 mars.