3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1

Viktig information

Från den 18 december gäller nya nationella förskrifter och allmänna råd i hela Sverige. Så påverkar det våra verksamheter.

Läs mer
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen den 1 december

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 4 december.

Presentkort på 500 kronor för uppmuntran av anställda

Kommunstyrelsen beslutade att månadsanställd personal ska få ett presentkort på 500 kronor att handla för lokalt i Kil till och med 30 juni 2021. Kostnaden på 500 tusen kronor tas ur den strategiska reserven.

– Pandemin har haft stor påverkan på kommunens personal och vi vill uppmuntra de insatser som personalen gjort och den lojalitet de visat, vi är stolta och tacksam över deras insats säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Näringslivet har det också tufft i och med pandemin. Presentkortet kommer att kunna användas hos de företagare som visat intresse via våra centrumföreningar, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunstyrelsens sammanträden hålls inom stängda dörrar till och med juni 2021

Pandemin påverkar även de politiska mötesformerna. Kommunstyrelsens sammanträden hålls därför digitala för att bidra till minskad smittspridning.

Kommunstyrelsen beslutade att hålla kommunstyrelsens sammanträde inom stängda dörrar för att ytterligare begränsa risken för smittspridningen. Beslutet innebär att allmänheten får vänta till juni 2021 med att besöka sammanträdena.

Medfinansiering av demokratiprojektet "Inte glömma, inte minnas"

Fredagen den 23 oktober signerade hela Värmlands län Demokratideklarationen för en stark demokrati. Syftet med deklarationen är att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin och den bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, ställer sig bakom eller åtar sig att göra under 2021.

Kulturens – studieförbundet för kulturutövare kommer producera en teaterföreställning som bygger på boken "Inte glömma inte minnas" – en överlevares berättelse, som handlar om Flora Gladhs tid i Auschwitz.
För att projektet ska bli genomförbart ska alla kommuner i Värmland, Region Värmland samt Länsstyrelsen delta.

Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun bidrar till projektet med 70 500 kronor, under förutsättning att alla kommuner och regionen i Värmland deltar och finansierar projektet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Detaljplan för Södra Grimstad

Kils kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära läge och delar av planområdet är utpekat som möjligt utbyggnadsområde. Fastighetsägare i området har inkommit med ansökan och beviljats planbesked för utveckling av LIS-område för att skapa fler småhustomter intill befintligt fritidshusområde. Planen syftar till att möjliggöra maximalt 35 nya tomter för småhus i en lantlig miljö intill sjön Stor-Emsen.

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Södra Grimstad enligt PBL 2010:900.

– Kils kommun fortsätter utveckla hela kommunen, i det här fallet – detaljplan Södra Grimstad, genom fler bostadsmöjligheter i strandnära läge, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.