1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 10 mars 2020

Här är några beslut och information från kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2020. Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll efter justering den 16 mars.

Svar på medborgarförslag

Blomlådor och parkbänkar

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att två av de parkbänkar som sommartid står längs med Storgatan ska flyttas samt att de skulpturer som finns på stationstorget inte ska användas som blomlådor.

Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att ytterligare utreda möjligheten att placera parkbänkar på de av förslagsställaren angivna platserna. Uppdraget ska redovisas innan kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

 

Upphandling av skolskjuts och taxitrafik

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren har synpunkter på upphandlingen av skolskjuts och taxitrafik. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att de avslår medborgarförslaget. Anledningen är att Värmlandstrafik enligt ägardirektiven upphandlar samtlig skolskjuts i Värmland, med undantag för Karlstads kommun.