Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 10 september

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Medfinansiering till Nyföretagarcentrums projekt för att etablera verksamhet i fler kommuner.

  • Nyföretagarcentrum har idag etablerade verksamheter i Karlstad och Hammarö och vill starta upp rådgivning i Kil, Grums och Forshaga, Karlstadsregionen. För att kunna göra denna satsning tänker sig Nyföretagarcentrum att söka projektmedel via Tillväxtverket. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla Nyföretagarcentrums ansökan om medfinansiering om 10 000 kronor per år i tre år, 2020 till 2022.

  •  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå ett medborgarförslag kring att iordningställa en rullskridskobana då det redan finns goda förutsättningar för att utöva rullskridskoåkning i kommunens befintliga lokaler och anläggningar.

  • Fredrik Karlsson (L) och Jan Fallström (M) har inkommit med en motion om att återinföra specialpedagogisk grupp (SPG). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 16 september.