3
Störningar

Störningar

3
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 12 mars

Arkivmaterial

Några av kommunstyrelsens beslut den 12 mars

Uppdrag till tillväxtutskottet om utredningar och strategier

Kommunstyrelsen gav tillväxtutskottet i uppdrag att

 • ta fram strategi för Lövenstrandsområdet.
 • utreda möjligheterna till en ny stadsdel på östra sidan av Hannäsudden. Fastigheterna Norra Hannäs 1:54 och Norra Hannäs 1:55 ingår i uppdraget.
 • göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för ett område som bland annat omfattar fastigheterna Bagaren 8 och Bagaren 9 på östra delen av Storgatan.
Samverkansavtal Kil och Forshaga

Forshaga kommun och Kils kommun godkände i november 2009 en avsiktsförklaring om utvecklad samverkan mellan kommunerna. Det resulterade i en gemensam nämnd, samverkansnämnden, som agerar inom IT-området. Under 2018 beslutade kommunerna att återuppta samtalen om en utökad samverkan. Kommunstyrelsen beslutade om en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete. Syftena med samverkan är rekryteringskraft/kompetens, kostnadseffektivisering (kontroll över kostnadsutvecklingen), kvalitet/styrning samt långsiktighet/planering/bättre beslutsunderlag.

Ny skolområdesindelning för tätorten från hösten 2020

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari att ny skolområdesindelning skulle gälla från och med höstterminen 2019. Senaste prognosen visar dock att antalet elever, födda 2013, som ska börja förskoleklass hösten 2019 (Dallidenskolans upptagningsområde) är ovanligt högt. Det innebär att det blir trångt på skolan. För att alla elever i upptagningsområdet ska rymmas på skolan beslutade kommunstyrelsen att flytta fram starten av den nya skolområdesindelningen ett år till hösten 2020.

Kommunens svar på överklagande

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2019, § 48, att pedagogisk omsorg ska läggas ned från och med 1 augusti 2019. Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Klaganden har även yrkat på inhibition. Förvaltningsrätten har därför förelagt Kils kommun att senast den 18 mars 2019 besvara överklagandet. Kils kommun motsätter sig klagandens överklagande och yrkande om inhibition.

Föreslår kommunfullmäktige bifalla förslag om cykelväg förbi Stora Kils kyrka

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla ett medborgarförslag om en cykelväg förbi Stora Kils kyrka och ge förvaltningen uppdrag att inleda dialoger med markägare och boende i området.

Protokollet i sin helhet den 15 mars

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 15 mars.