1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 13 augusti

Reviderat antal platser i nytt särskilt boende.

 • Karlstad Business Region (KBR) är ett partnerskap mellan kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Kommunerna samarbetar inom etableringar, kommunikationer och marknadsföring för att Karlstadsregionen ska växa och utvecklas. Vid sammanträder deltar representanter från kommunerna för att informera om samarbetet.

 • Kommunen planerar för ett nytt särskilt boende. Tidigare har beslutats att som inriktning för projekteringsfasen fastställa antalet nyproducerade platser till 126 stycken. Kommunstyrelsen beslutade att revidera antalet platser så att den nya inriktningen är att bygga 100 nya platser vid Sannerud samt skapa utrymme för att bygga ut med ytterligare 20 platser.

 • En förfrågan om köp av del av Norra Hannäs 1:43 har inkommit. Aktuellt markområde arrenderas idag av de som inkommit med förfrågan och nyttjas idag som jordbruks- och betesmark. Kommunstyrelsen beslutade att inte försälja marken med hänvisning till att den i fördjupade översiktsplanen Nedre Fryken pekas ut som framtida exploateringsområde för bostadsändamål.
  Däremot gavs uppdrag till förvaltningen att förhandla om ett eventuellt förlängt arrendeavtal.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 16 augusti.