Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen den 13 okt

Arkivmaterial

Hand som svingar beslutsklubba.

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 16 oktober.

Positivt delårsresultat för Kils kommun

Delårsrapporten visar en positiv prognos för det ekonomiska resultat, till mycket stor del beroende av statliga bidrag. En avsättning för eventuella ersättningar till följd av skyfallet 2019 är gjord. Det finansiella resultatmålet om 2,1 % nås och blir högre än förväntat (2,5 %) samtidigt som soliditeten ökar något.

Oförändrad skattesats 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Skattesatsen ska vara oförändrad år 2021, det vill säga 21,87 kronor per skattekrona (dvs 21,87 %).

Kils kommun tar över Kils ishall

Kommunstyrelsen beslutar att överta ansvaret för ishallen genom övertagande av Kils AIK hockeys lån på fastigheten. Kommunstyrelsen beslutar att de ökade kostnaderna om 266 000 kronor per år för löpande underhåll, städkostnader samt kapitalkostnader ska beaktas i budget 2021. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram och teckna nyttjanderättsavtal med föreningen.

Oppositionsråd på 25 % från 2021

Jan Fallström (M) och Fredrik Örtlund (L) har inkommit med en motion gällande inrättande av oppositionsråd. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020 och remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige inrättar ett oppositionsråd på 25 % från och med den 1 januari 2021. Kontorsrum bokas utifrån behov, dator och telefoni ingår. Oppositionsrådet föreslås bli andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förvaringsboxar på Frykstahöjden

Ett medborgarförslag har inkommit gällande förvaringsboxar för allmänheten utomhus på området Frykstahöjdens motionsområde. Förvaringsboxarna skall vara till för att förvara kläder, skor och hjälm för icke bilburna besökare. Önskan är att skåpen skall vara låsningsbara med eget medtaget lås.

Förvaltningen hade när medborgarförslaget inkom redan införskaffat, inom befintlig budget, två förvaringsskåp med åtta förvaringsmöjligheter. Förslagsställaren är kontaktad och förvaringsskåpen i bruk.

Förslag till nästa instans: Förvaltningens förslag är att avslå medborgarförslaget avseende förvaringsbox på Frykstahöjden då det redan genomförts.

Inget bullerplank vid Apertinsvägen

Ett medborgarförslag om att bygga ett bullerplank eller en bullervall vid Apertinsvägen har inkommit. Förslagsställarna framför att Apertinsvägen har blivit mer och mer belastad av biltrafik de senaste åren, vilket medför att de boende på Klövervägen blir störda av trafiken.

Förslag till nästa instans: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget eftersom de åtgärder som vidtagits anses vara tillräckliga för att hålla nere hastigheten och därmed även ljudnivån. Dessutom går en dagvattenledning mellan husen på Klövervägen 13 och 15, bort mot Apertinsvägen, vilket gör det olämpligt att bygga en vall eller ett plank över denna ledning.