3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen 3 april

Arkivmaterial

Årsredovisning 2017, + 27 miljoner kr

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den upprättade årsredovisningen. Resultatet för kommunkoncernen, det vill säga Kils kommun och de kommunala bolagen, blev drygt +27 miljoner kronor.

Varuförsörjningsplan

Kommunstyrelsen godkände en reviderad varuförsörjningsplan och tillhörande riktlinjer för hemsändningsbidrag. Detta innebär att butiker eller andra organisationer som distribuerar dagligvaror eller anordnar inköpsturer till hushåll på kommunens landsbygd kan erhålla hemsändningsbidrag om vissa krav är uppfyllda.

Asfaltering

Kommunstyrelsen gav igångsättningstillstånd för asfaltering av gator och vägar om 3,6 miljoner kronor.

Förslag till bifall av medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla ett medborgarförslag om sänkt hastighet och avgränsning mot tung trafik vid viadukten mot Kulturhuset KilArena.

Du kan läsa hela protokollet från den 6 april

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 6 april 2018, på kil.se/protokoll