Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 4 juni

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Förändrad strategi för Lövenstrandsområdet.

  • Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår 2018 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  • Kommunstyrelsen beslutade att rådet för funktionshindrade byter namn till rådet för funktionsrätt.

  • Försäljningsstart av Lövenstrandsområdet var 2015, och på Viksta by har endast 2 av 38 tomter sålts och bebyggts. Viksta by är planerat för par- eller radhus. Emellertid indikerar det svala intresset att efterfrågan är begränsad. Sett till tomter avsedda för fristående småhus (nedan villatomter) har utfallet varit bättre, där 35 av 38 tomter har sålts.
    Kommunstyrelsen beslutade att göra om åtta tomter till fem större tomter avsedda för fristående småhus samt uppdrog åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för ytterligare planläggning av området Viksta by.

  • Karlstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Skutbergets temapark med syfte att möjliggöra en temapark med hänsyn till natur- och kulturvärden, inom Skutbergets östra delar. Kils kommun har som berörd kommun fått en underrättelse om att planen är utställd på granskning. Granskningstiden är mellan 16 maj och 20 juni 2019. Kils kommun avstår från att lämna synpunkter på detaljplanen för Skutbergets temapark, Muminvärlden.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 10 juni.