0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 4 september

Arkivmaterial

Högboda Folkets hus får stöd till enskilt avlopp.

 • Högboda Folkets hus behöver få till en varaktig lösning för sitt avlopp. Bedömningen är att den lämpligaste lösningen är ett enskilt avlopp.

  Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Högboda Folkets Hus ett anläggnings-/investeringsstöd på 500 000 kronor till ett enskilt avlopp.
 • Ett medborgarförslag har kommit in, där förslagsställarna föreslår en säker övergång från Vikstavägen till övriga Runnevål. Förslagsställarna anser att det inte är säkert för barnen från Vikstavägen att korsa denna väg på väg till skola och fritidsaktiviteter.

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget och uppdra till kommunstyrelsen att utreda förslaget och beakta det i kommande års verksamhetsplanering.

 • En motion om att införa integrationsplikt för nyanlända har inkommit. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen eftersom gällande lagstiftning förhindrar motionens intention.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 6 september.