Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 5 juni

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Beslutade om planeringsdirektiv för budget 2019.

  • Kommunstyrelsen beslutade om planeringsdirektiv för budget 2019. Stramare budgetförutsättningar 2019 ställer högre krav på verksamheterna.

    Äldreomsorgen får mer resurser, 7,2 miljoner utöver plan som en satsning för att skapa bra äldreomsorg i Kil. Gruppen äldre ökar inte, men vårdbehovet växer. Däremot ökar barnantalet vilket gör att förskola, grundskola och gymnasieskola får ökade resurser. En miljon kronor avsätts för strategisk satsning på digitalisering för samtliga verksamheter. Detta görs för att underlätta för kommuninvånare att få bra och lättillgänglig service.

  • Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums och Kil ser över samarbetsmöjligheter för att bli starkare och mer resurseffektiva. Samarbetet gäller frågor som inte är direkt lokalpolitiska, myndighetsutövning, teknisk försörjning etc. Stor vinning för mindre kommuner.

    Kommunerna samfinansierar en tjänst som ska se till att möjliga samarbeten blir genomförda. Kommunstyrelsen sa ja till samverkan, men för att samarbetet ska bli av måste samtliga kommuner fatta samma beslut.

  • Kommunstyrelsen beslutade att utöka lokalerna vid Vikstaskolan med hjälp av tillfälliga moduler från och med höstterminen 2018. Antalet elever vid Vikstaskolan ökar från och med läsåret 2018-19 och befintliga lokaler rymmer inte alla elever.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 8 juni.