3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 6 februari

Arkivmaterial

Förslag till ny avfallstaxa.

 • Enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har asylsökande ungdomar inte har rätt att påbörja ett nationellt program från det att de har fyllt 18 år. Dock kan kommunen ändå erbjuda dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på exempelvis ett nationellt program. Kommunstyrelsen beslutade att asylsökande ungdomar beviljas möjlighet att söka ett nationellt program eller språkintroduktionen på gymnasieskolan till det år de fyller 19 år.

 • Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige är att en ny avfallstaxa ska antas. Förslaget innebär att taxan lämnas oförändrad för 2018, med undantag av rabatten för varmkompostering som avskaffas i sin helhet. 

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå två medborgarförslag. Det ena om att ge möjlighet till fritt tösalt och det andra angående krav på entreprenörernas snöröjningsutrustning.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 8 februari 2018, på kil.se/protokoll.