Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 7 maj

Arkivmaterial

Beslutsklubba

Näringslivets representanter i företagarrådet valda.

 • Kommunstyrelsen utsåg näringslivets representanter i företagarrådet: Ing-Britt Bergström, Garn- och Tyghörnan/Företagarna Kilsam
  Alexandra Larsson, Ostingekompaniet AB
  Jan-Erik Larsson, Haglunds Fastighetsbyrå AB
  Catarina Segersten Larsson, Eskebohl Måltid & Mångfald
  Joakim Wändel, Kils Automatsvarvning AB
  Evelina Hultman, Wermlands Skogsförråd AB
  Kikki Ahlstedt Karlsson, Gårdarna i Värmland
  Henrik Fredriksson, Pretak AB.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå ett medborgarförslaget om utökad bussförbindelse från Sunne till Fagerås.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla ett medborgarförslaget på att se över kommunens hemsida med Kilsprofiler gällande utseende, innehåll och inriktning, samt initierar en ny sida med Kilsprofiler.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå ett medborgarförslag om att sätta upp någon form av farthinder på Odens väg för att begränsa hastigheten, men besluta att digitala skyltar ska placeras ut i aktuellt område. Hastighetsdämpande åtgärder kan komma att utföras efter förvaltningens utvärdering.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå ett medborgarförslag om åtgärder för ett tryggare boende på Viksta by. Vidare beslutar fullmäktige att temporära farthinder ska placeras ut i området i avvaktan på att området blir utbyggt.

 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla en motion om parkeringsplatser vid tågstationen i Högboda och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans med Trafikverket i frågan.

Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll när det är justerat den 10 april.