5
Störningar

Störningar

5
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde 9 januari

Arkivmaterial

Fastighetsköp och fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken.

 • Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Smeden 1, tidigare Nordeafastigheten, för att förbättrad möjligheten att möta upp både Kilsbornas och verksamhetens behov. Kommunen tittar på olika lösningar som utvecklar tillgängligheten för Kilsborna och samtidigt stödjer den nya organisationen.

 • Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka antalet ledamöter i fullmäktige från 35 till 41.

 • Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Nedre Fryken har upprättats och var ute på samråd under 2015. Kommunstyrelsen godkände samrådsredogörelsen och beslutade samtidigt att planen ska ställas ut för granskning.

 • Ett antal medborgarförslag behandlades. Kommunfullmäktige föreslås bifalla förslagen om hundrastgård i Kil och åtgärd av Köpungsvägen. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget om ett upphöjt övergångsställe över Karlslundsgatan mellan Trädgårdsgatan och Sannerudsskolan avslås eftersom kommunen tittar på andra lösningar. Även förslaget om att knyta ihop cykelbanorna vid Frykstahöjden och Fryksta badplats föreslås avslås eftersom gång- och cykelnätet kommer utredas i samband med det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

Du kan läsa protokollet i sin helhet när det är justerat den 15 januari 2018, på kil.se/protokoll.