1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari

Arkivmaterial

Här är några beslut och information från kommunstyrelsens sammanträde den 11 februari 2020. Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll efter justering den 17 februari.

Medborgarlöfte

Ulrika Sundström, biträdande chef LPO Karlstad och Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande skakar hand efter påskrivet medborgarlöfte.

Ulrika Sundström, biträdande chef LPO Karlstad och Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande skrev på medborgarlöfte 2020-2022.

LPO Karlstad och Kils kommun kommer inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt tobak bland ungdomar och unga vuxna. Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2020 - 31 december 2022 och ska följas upp varje år.

Detaljplan Runnevål

Mark- och miljödomstolen upphävde den 29 januari Kils kommuns beslut att anta detaljplan för Runnevåls industriområde. Advokat Viktor Falkenström informerar om domen och hur den kan tolkas.

Svar på medborgarförslag

Svar på medborgarförslag om att återöppna Stenåsenvägen hela vägen ut till väg 61. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att frågan inte är prioriterad i nuläget.