2
Störningar

Störningar

2
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Inga pågående arbeten just nu
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde den 12 november

Arkivmaterial

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2019. Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll efter att det är justerat den 18 november.

Kommunstyrelsen bifaller ansökan från Ångbåtsföreningen Freja om 200 000 kronor för att renovera fartyget S/S Freja af Fryken till en engångsupprustning. Medel tas ur den strategiska reserven.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Strategisk plan för mandatperioden 2019-2022 med verksamhetsplan och budget 2020 samt plan 2021-2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget kring att anlägga en aktivitetspark för barn och ungdomar på Runnevålen 1:4.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om skatepark på asfaltsplanen vid lekparken Sandstensvägen/Fältspatsvägen på Östra Stenåsen då likvärdiga anläggningar redan är planerade och kan nyttjas av områdets barn- och ungdomar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om öppen ishall sommartid.