2
Störningar

Störningar

2
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Inga pågående arbeten just nu
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med den 5 juni. 

Uppmuntran

Kommunstyrelsen beslutade att dela ut presentkort till all personal som tack för goda insatser. Presentkortet är på 300 kronor och kan användas i butiker i Kils kommun som är anslutna till Svensk handel, Kilsam och föreningen Gilla Kil.

– Pandemin har lett till ett ansträngt läge inom både det privata och offentliga. Det finns många hjältar som vi vill uppmärksamma. Vår personal gör ett jättebra jobb och många privata företagare i kommunen kämpar för att få det att gå runt. De är alla värda uppmuntran. Vi vill också uppmuntra våra anställda att handla lokalt i Kils kommun för att på så sätt stötta Kilsföretagen. Fortsätt kämpa, håll i och håll ut, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

Förslag om finansiella mål, perspektiv, strategiska mål, strategier samt mål, riktlinjer ohc uppdrag i verksamhetsplan 2021 samt drift- och investeringsramar

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Finansiella mål, perspektiv, strategiska mål, strategier fastställs enligt förslag.
 2. Mål, riktlinjer och uppdrag i verksamhetsplan 2021 ska arbetas fram i skede 3 i planeringsprocessen eftersom coronopandemin gör det svårt att veta om mål, riktlinjer och uppdrag för 2020 kommer uppfyllas.
 3. Drift- och investeringsramar fastställs enligt följande
 • Resultatet ska uppgå till 2,5 % av skattenetto
 • Ramen för löpande driftkostnader uppgår till 730 miljoner kronor för 2021
 • Investeringsutrymmet för 2021 uppgår till 34 miljoner kronor (exklusive kommunala bolag, Vikstaskolan och särskilt boende)
 • Investeringar inom beslutad ram ska finansieras med kassaflöde från den löpande verksamheten
 • Låneskulden för kommunkoncernen får ökas till högst 1 150 miljoner kronor under planperioden 2021-2023.

Exploatering av Dikartorp, nytt bostadsområde

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om finansiering och exploatering, beslutar kommunstyrelsen att utse kommunstyrelsens tillväxtutskott till styrgrupp för projekt inom fysisk planering inom ramen för beslut av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 500 tkr i 2020 års investeringsbudget för att möjliggöra framtagande av detaljplan för området. Kostnaden beräknas rymmas inom den av fullmäktige beslutade upplåningsramen för 2020.
 2. Kommunfullmäktige beslutar att resterande 15 500 tkr tas upp i investeringsplanen för 2021-25.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att exploatering av Dikartorp etapp 1 ska ske i projektform med projektmål att 30-40 villatomter ska iordningställs för försäljning. Försäljningsstart ska ske 2022 med målet att samtliga tomter ska vara sålda 2023.
 4. Kommunfullmäktige beslutar att det ekonomiska målet ska vara att exploateringen ska ge ett ekonomiskt nettotillskott till den kommunala ekonomin.

– Boendeområdet Dikartorp är en fortsättning på den positiva tillväxt som kommunen haft under en längre tid. Det är dags för nästa exploateringsfas efter att Lövenstrand nu nästan är fullbebyggt. Dikartorp, etapp 1, med ungefär 35 byggklara tomter beräknas vara klara till försäljning 2022, säger Kenneth Bengtsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.