1
Störningar

Störningar

1
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december

Arkivmaterial

Här är några beslut från kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2019. Du kan läsa protokollet i sin helhet på kil.se/protokoll efter att det är justerat den 6 december.

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en skatepark i Kil med anledning av att kommunen har planer på att möjliggöra en betongpark/aktivitetspark vid nya Vikstaskolan, samt arbete som görs med planering av pumptrack på friskvårdsanläggningen Frykstahöjden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget om en skate/sparkcykel/BMX-park i Kil på området Sannerud 2:94 med anledning att kommunen inte är markägare, samt att förvaltningen har planer på att möjliggöra betongpark/aktivitetspark vid nya Vikstaskolan, samt en pumptrack på Frykstahöjden.

Förslag till ny avfallstaxa

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

 1. Kommunfullmäktige antar ny avfallstaxa för Kils kommun från och med 1 april 2020, enligt bilaga 1.
 2. Kommunfullmäktige antar lokala föreskrifter för avfallshantering från och med 1 april 2020, enligt bilaga 2.