3
Störningar

Störningar

3
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Ljuskronan i operahuset är gjord Kil

Arkivmaterial

Våra företagsfredagar fortsätter och den 6 april hälsade vi på hos RZ Kils Verkstads AB.

Man tror knappast att ett företag som erbjuder ”allt från skärning, bockning och svarvning till svetsning och olika former av maskinbearbetning” med ett fast grepp kring samtliga led i produktionskedjan ska återfinnas i en klassisk musikhögborg. Men precis så är det. Inne i det arkitektoniskt omtalade operahuset i Oslo hänger en fyra ton tung ljuskrona som RZ Kils Verkstads AB har tillverkat.

– Det är klart att det är en spektakulär produkt, säger Arild Öien, vd på RZ Kils Verkstads. Vi har tillverkat hela stålkonstruktionen. Nu när den hänger på plats så finns det 37 000 kristaller på den, värt att kolla för den som gör ett besök på operan.

Man i fabrik med produkt i förgrunden

Kunderna finns utanför Kil

De flesta Kilsbor har säkert sett den beigegula anläggningen från utsidan. Men verksamheten är kanske lite mer anonym.

– Det beror nog på att den absoluta majoriteten av våra kunder finns på annat håll, berättar Mikael Olsson, ansvarig för beredning och planering på företaget. Visserligen samarbetar vi mycket med lokala företag i Kil men produkterna skeppas härifrån.

Ett av de större företagen

Kils Verkstads AB startade 1981. Sedan december 2013 ingår företaget i RZ-gruppen, en koncern med för närvarande 12 mekaniska verkstäder och med huvudkontor i Göteborg. 2014 tog man också över lokaler och medarbetare från grannföretaget Akromet Mekan AB och har nu såväl stora, funktionella lokaler som ett rymligt industriområde. Idag arbetar 55 personer på företaget och man är därmed ett av Kils större företag.

Bred verksamhet

– Vi har kunder inom ett ganska brett segment, många har vi relationer med sedan mycket länge. Valmet i Karlstad är en sådan, berättar Mikael Olsson. Tidigare var den norska olje- och gasindustrin stora som kunder men den branschen har svackat något. Vatten- och kärnkraft är viktiga områden som vi jobbar med men också pappers- och massaindustrin liksom byggnadsindustrier.

Kil har bra läge

Konkurrensen är stenhård, inte minst från länder i det forna Östblocket. Det man kan konkurrera med, enligt Mikael Olsson, är hög kvalitet och leveranssäkerhet. Mikael framhåller också Kils geografiska läge som en fördel:

– Vi är ju på något sätt ”mitt i”, det är lätt att åka över till Kil och kolla produktionen. Det gäller inte minst för våra norska kunder, det tar knappt en dag tur och retur för dem. Att jämföra med två, tre dagar om anläggningen ligger i Bulgarien.

Bra lokalt samarbete

– Samarbetet mellan oss företag i Kil är otroligt bra. Vi kan snabbt kvista över och få hjälp med något vi inte själva gör. Och omvänt förstås. Det är också en konkurrensaspekt, närhet och bra lokalt samarbete.

Liksom många andra företag har Kils Verkstads just nu svårt att hitta rätt kompetens, konstaterar Mikael Olsson.

– Vi är många som slåss om kompetenta medarbetare och många yngre har kanske lite vanföreställningar om vad den här branschen erbjuder. Vi betalar bra, det finns goda möjligheter att utvecklas och det är mycket av specialistarbete på olika sätt. Men många lever nog fortfarande med en bild av att detta är mer ångmaskin och 1800-tal än modern högteknologi. Idag rekryterar vi mest genom att lyssna runt bland kollegor och plocka upp bra tips.

Att vara stolt över sitt yrke

En faktor som kanske är svår att förmedla men som spelar roll är yrkesstolthet. Mikael Olsson visar på en turbin som är precis klar för leverans. Man märker stoltheten när han konstaterar att en sådan turbin ”säkert kommer att snurra i åtminstone 50 år framåt i tiden”. Ett betyg på företagsstolthet så gott som något.

###

En företagsfredag varje månad

Vill du ha besök? Kontakta Bo Thunberg på telefon 0554-194 13 eller e-post bo.thunberg@kil.se för att boka in ett möte.

Under företagsbesöken vill kommunen lära sig mer om företagen och deras förutsättningar. Företagarna får chans att ställa frågor eller berätta om sina erfarenheter som företagare i Kil.