Många vaccinerades i Närhetens kyrka

Arkivmaterial

Bilden från vänster: Från Närhetens Kyrka Kaarina Danskain, Katarina Framner, Britt-Marie Olsson, Olaf Traulsen och från Kils kommun Kenneth Bengtsson (C) och Anders Johansson (S).

Torsdagen den 17 juni vaccinerade Kils kommun sina sista kunder mot covid-19 i Närhetens kyrka i Kil. Kommunalråd Anders Johansson (S) och Kenneth Bengtsson (C) tackade idag kyrkan för gott samarbete.

– Vi insåg tidigt att vi skulle behöva inrätta en vaccinationsmottagning. Den centralt belägna och lättillgängliga Närhetens kyrka har fungerat perfekt. Ett stort tack till Olaf Traulsen och hans personal som upplåtit sina lokaler för oss och tagit emot våra kunder på bästa möjliga sätt, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

De av kommunens kunder som har hemsjukvård eller som bor på särskilt boende har fått sina doser i sina boenden. Övriga av kommunens omsorgskunder och socialt utsatta blev inbjudna till Närhetens kyrka i Kil där de blev vaccinerade av personal från Kils kommun och Region Värmland.

Mellan den 3 mars och den 17 juni beräknar kommunen att de gett 250 kunder 500 doser vaccin. Vaccinationsviljan har varit hög, cirka 98 procent av de tillfrågade har tackat ja.

– Jag tycker det här är ett bra exempel på när kommun, region och civilsamhälle samarbetar om något som är viktigt för våra kunder och medborgare, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande i Kil.

Bilden från vänster: Från Närhetens Kyrka Kaarina Danskain, Katarina Framner, Britt-Marie Olsson, Olaf Traulsen och från Kils kommun Kenneth Bengtsson (C) och Anders Johansson (S).