Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Nu förvandlas Kils återvinningscentral

Arkivmaterial

Några personer med spadar

Vi bygger ut och modernisera återvinningscentralen i Kil. Det handlar dels om en utökning av området och avfallssorteringen, dels om digitalisering.

Utökad sortering

Området för sortering utökas västerut med närmare 1000 kvadratmeter. Under tiden som utbyggnaden pågår kan det vara lite rörigt på återvinningscentralen. Fråga personal på plats om du behöver hjälp med att hitta rätt.

Minskad andel brännbart

Utökningen möjliggör utsortering av betydligt fler typer av avfall (fraktioner), exempelvis textil, hårdplast, böcker och skor.

– Syftet är att få ner mängden brännbart så mycket som möjligt. Brännbart blir visserligen fjärrvärme och el, men vi är ute efter återanvändning – att det går att göra nya produkter istället för att bränna upp materialet, säger Leif Östlind, vd för Kils Avfallshantering.

Hårdplast från gamla pulkor kan bli järnvägsslipers, jeans kan bli nya kläder och pappersskräp kan bli nya förpackningar. Själva begreppet ”brännbart” kommer att försvinna och med det de svarta sopsäckarna fyllda med diverse skräp.

– Bara genom att ta bort sopsäckarna som folk slänger nu minskar vi andelen brännbart med upp till 50 procent. Bra för miljön, men också för ekonomin. Avfallsskatter och utsläppsrätter för koldioxid kostar och det driver på utvecklingen.

Omfattande digitalisering

Återvinningscentralen i Kil ska också digitaliseras i olika steg. Det kommer att införas ett passersystem till området, där kunden loggar in med sitt körkort som är kopplat till abonnemanget.

– Det här inför vi för att Kilsborna ska betala för Kilsbornas avfall, inte för andras. Idag är bara 75 procent av besökarna här (totalt cirka 50 000-55 000 besök per år) Kilsbor, resten av avfallet kommer från privatpersoner från andra kommuner och företag, säger Leif Östlind.

Väl inne på området kommer kunden att mötas av storbilds-TV på fyra ställen, med sorteringshjälp, guidning och diverse information. Det kommer också finnas två återbrukshus på området med interaktiv display med sorteringshjälp.

App med många funktioner

De kunder som vill kommer också, på sikt, att kunna ladda ner en app med flera olika funktioner. Med den kan besökaren få tillgång till området alla dagar från morgon till kväll. Appen är också kopplad till andra system, exempelvis kan sopbilschauffören rapportera in till den vid eventuella problem vid sophämtning och kunden får en pushnotis om det till exempel är dåligt plogat, halt på vägen eller felsorterat avfall.

– Kunden ska också kunna administrera sitt avfallsabonnemang direkt i appen och vi kommer även att koppla på kommunala tjänster som vattenavläsning och slamtömning.

En smart och egenutvecklad funktion i appen är att kunden, innan besöket, kan knappa in vilken typ av avfall som ska kastas.

– Då kan appen tala om i vilken ordning du ska lasta på för att det ska bli lätt att lasta av när du kommer till återvinningscentralen.     

Etapp tre 

Det arbete som påbörjades med ett första spadtag den 28 september är starten på etapp tre i ett långsiktigt arbete för att förbättra återvinningscentralen i Kil för både kunder och miljö.

  • Etapp ett innebar bland annat flytt av fordonsvåg och att containrarna för tidningar och förpackningar placerades utanför själva området.
  • Etapp två är den nya avlastningsplatsen för bland annat trädgårdsavfall som togs i bruk tidigare i år.

Här kan du se ett tv-inslag (SVT Värmland) om arbetet med att modernisera återvinningscentralen: Kils återvinningscentral moderniseras

Bildtext: Med ett symboliskt första spadtag inleddes utbyggnaden av återvinningscentralen på Lersätter den 28 september.