0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Ny skola och förskola i tätorten

Om kommunfullmäktige i februari säger ja till förslag om ny skola, så får Kil en nybyggd skola på Viksta år 2022. Samma år börjar nuvarande Stenåsenskolan renoveras för att bli en renodlad förskola. För att eleverna ska få närhet till sin skola blir det en ny skolområdesindelning från hösten 2019.

Den nya skolområdesindelningen gäller alltså från höstterminen 2019 för de barn som börjar i förskoleklass. Dessa barn (födda 2013) kommer under mars månad att få information om skoltillhörighet inför skolstarten 2019. Elever som går i skolan idag, går kvar i sin klass och skola.

Varför ny skola och utveckling av Stenåsen till förskola?

Vikstaskolan är idag sliten och för liten. Även skollokalerna på Stenåsen är slitna och förskolans verksamhet är utspridd på flera fastigheter. Alla lokaler är inte heller ändamålsenliga och några av förskolelokalerna är i dåligt skick.
Syftet är att förbättra förskolebarnens och skolelevernas lär- och lekmiljöer och höja kvalitén för våra barn och elever. Fördelarna med en ny skola är många:

 • Vi kan erbjuda ämnesspecifika salar i de ämnen vi tidigare saknat. Till exempel i NO, slöjd, musik, bild och teknik. De nya salarna ger möjligheter som vi tidigare saknat, till exempel laborationer i NO-ämnen.
 • Skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare jobbar heltid på skolan och finns närmare eleverna.
 • Fritidshem och förskoleklasser får ändamålsenliga lokaler.
 • Vi får en genomtänkt utemiljö som är bättre anpassad för antal barn, olika åldrar och behov.
 • En ny idrottshall inbyggd i skolan ger möjligheter till rörelse under hela skoldagen och vid behov möjlighet att dela av så att två klasser kan ha idrott samtidigt.
 • I framtiden kommer konkurrensen om pedagoger att öka. En ny attraktiv skola gör det lättare att rekrytera och bibehålla rätt personal.
 • Underlätta samverkan inom förskolan med t.ex. öppning, stängning och pedagogisk utveckling. Resurssmart jämfört med att ha det utspritt som idag.

Vad innebär ny skolområdesindelning?

 • Den nya skolområdesindelningen gäller från och med höstterminen 2019 för de barn som börjar förskoleklass. Se karta med ny skolområdesindelning (pdf).
 • Elever som börjat skolan 2018 eller tidigare, går kvar i sin klass och skola.
 • Barn som skulle börjat förskoleklass på Stenåsen 2019 får börja i förskoleklass på Dallidenskolan eller Vikstaskolan utifrån nya skolområdesindelningen.
 • De skolelever som idag går på Stenåsen går kvar till och med hösten 2022, förutom de som börjar årskurs 7 och flyttar till högstadiet.
 • De elever som finns kvar på Stenåsenskolan inför skolstarten 2022 (årskurs 4-6) erbjuds plats i sin nuvarande klass på Viksta.

Vanliga frågor och svar

Förvaltningen får in en del frågor och synpunkter. Synpunkterna tar vi hand om och frågorna vill vi naturligtvis besvara. Klicka här för att läsa en text som förhoppningsvis ger svar på de flesta frågorna.

Beslutsunderlag

Vi får in en del förfrågningar om beslutsunderlag och handlingar. Klicka här för att läsa de handlingar som politikerna fått i sitt beslutsunderlag.