Nya Vikstaskolan delvis inflyttad

Arkivmaterial

Tre flickor sitter på bänk utanför träbyggnad

Efter ett och ett halvt år i moduler har nu elever och lärare flyttat in i delar av nya Vikstaskolan. 

Se film 

Filmen är textad. Tryck på symbolen CC i filmens nederkant för att aktivera textning.

Det är hus 1 och hus 2 som hittills är klara.  Lokalerna innehåller undervisningssalar, fritidshem och slöjdsalar.

Det var ett intensivt arbete för att få allt på plats, men när eleverna kom tillbaks efter sommarlovet kunde personalen välkomna dem till de nya lokalerna.

– Större kapprum, större klassrum och häftigt med två våningar, berättar några av eleverna på skolan.

– Även om vi fått tillgång till stora delar av nya skolan så befinner vi oss fortfarande i en byggprocess. Det ställer krav på en hel del provisoriska lösningar. Vi använder varenda ledig yta och skruvar till efter hand, säger rektor Niclas Larsson.

Mellanstadiet har sina klassrum på övervåningen.

Lunchlösning i väntan på ny matsal

Lunchen är en av de provisoriska lösningarna. Det är fler elever i skolan nu än förra läsåret. För att det inte ska bli för trångt äter årskurserna f-3 i  matsalsmodulen, som fortfarande finns kvar. Mellanstadieeleverna äter i sina klassrum. 

Eleverna får maten serverad i lokalerna och äter i sina klassrum. Lösningen är endast tillfällig och gäller under höstterminen. Därefter ska den nya matsalen stå klar.

Skolområdet fortfarande en byggarbetsplats

Under hösten kommer PEAB att färdigställa hus 3, som innehåller undervisningssalar, fritidshem och aula. De kommer även göra klart bibliotek, matsal och idrottshall.

Under hösten kommer också en stor del av utemiljön att bli färdig.

Skolbygget beräknas vara klart till årsskiftet. 

Läs mer om nya Vikstaskolan >>

Fler bilder