Nystart på Sannerudsskolans högstadium

Arkivmaterial

Tre personer står vid ett bord i en skolkorridor

Höstterminen är igång och på Sannerudsskolan 7-9 fortgår arbetet med att höja meritvärdet och få fler elever behöriga till gymnasiet.

– Vi har haft en väldigt bra läsårsstart. Vi har kommit igång bra med våra klasser, vi har motiverade elever som är fokuserade på skolarbetet och det är lugnt, harmoniskt och bra stämning på skolan, säger Patrik Backman, rektor på Sannerudsskolan 7-9.

Ny personal

Flera åtgärder har satts in parallellt det här läsåret. Syftet är att öka trivseln och studieron på skolan och att höja meritvärdet och få fler elever behöriga till gymnasiet.

Inför terminsstarten har skolan rekryterat en del nya medarbetare, bland annat lärare, kurator och skolsköterska.

– Vi har ett gynnsamt läge nu, med bra och motiverad personal. Det ger kraft att genomföra förändring.

Tre personer vid ett bord i skolmiljö, två flickor i bakgrunden

Extern undervisningsgrupp

En av de åtgärder som påbörjas under hösten är en riktad satsning på elever i behov av extra stöd.

– Det här läsåret har vi startat upp en extern undervisningsgrupp, där skoldagen läggs upp på ett annat sätt. Syftet med den gruppen är att det ska vara lättare att hitta former för att bemöta varje elev individuellt. De har individanpassade scheman, två ansvariga pedagoger och tillgång till en ungdomscoach som hjälper dem att hitta framtidstro och motivation till ytterligare studier – eller att överhuvudtaget komma till skolan.

Mobilförbud hela skoldagen

Sannerudsskolan 7-9 har dessutom infört mobilförbud under skoldagen, inte bara under lektionerna som tidigare.

– Nu lämnar eleverna in sina telefoner när de kommer till skolan och hämtar ut dem efter sista lektionen. Vi ser redan ökad arbetsro och trivsel. Det är ett helt annat fokus på lektionerna, och det kommer att öka möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen, säger Patrik.

Tvålärarsystem och profilpass

Ökad måluppfyllelse hos eleverna är ett av de stora fokusområdena detta läsår.

– Vi har infört ett tvålärarsystem i engelska, svenska och matematik för alla elever. Det innebär att det alltid är två lärare med på de lektionerna och det leder till bättre styrning och positiv effekt för både lärare och elever.

Skolan har också infört profilpass. Eleven har möjlighet att under två pass i veckan välja att fördjupa sig inom ett av fyra spår: estetiskt, akademiskt, praktiskt/entreprenöriellt eller idrott och hälsa.

Även här ges undervisningen tvärs över årskurserna.

Exteriörbild på Sannerudsskolan

Samverkan bästa skola

Skolverket har dessutom valt ut Sannerudsskolan till att delta i projektet Samverkan bästa skola, vars syfte är att utveckla och förbättra verksamheten.

Rektor Patrik Backman ser positivt på framtiden.

– Det är en bra verksamhet som vi sparkar igång, med bra struktur och positiva elever samt personal. Jag är övertygad om att vi kommer att se resultat på flera områden under det här läsåret.