Pandemin påverkar din service

Arkivmaterial

utropstecken i pratbubbla, blå bakgrund

Smittspridningen av covid-19 påverkar samhället i stort och kommunens service. Här berättar vi hur din service påverkas och kan komma att påverkas beroende på utvecklingen.

Hög personalfrånvaro

Vi har hög personalfrånvaro på grund av sjukdom, väntan på provsvar, karantän inom familjer och vård av barn.

Fantastiska insatser av vår personal

Eftersom smittspridningen i samhället är så stor har vi nästan inga vikarier att tillgå. Den personal som kan arbeta gör ett fantastiskt jobb med att täcka upp för varandra, gå in extra, arbeta övertid, avstå semestrar och gå in i andra verksamheter. 

Så här kan vår service påverkas

Vi gör allt vi kan för att hålla våra verksamheter öppna och för att upprätta vår service men vi har redan behövt göra vissa anpassningar och kan beroende på läget behöva göra fler anpassningar.

Särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd

Inom äldresektorn, hemtjänst och särskilt boende, kan vi för att upprätthålla servicen behöva minska på vissa insatser, till exempel antal duschtillfällen och städtimmar. Inom funktionsstöd, kan vi för att upprätthålla servicen behöva anpassa och prioritera, till exempel i aktiviteter. Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi beslutar om förändringar i pågående insatser eller anpassningar.

Sjukfrånvaron är hög, tillgången till vikarier låg och ordinarie personal arbetar övertid för att vi ska få ihop det.

Förskola, skola och SFI

Inom skola finns inga vikarier att tillgå och inom förskola väldigt få. Personal behöver täcka upp för varandra. Det kan hända att andra personalgrupper behöver gå in och arbeta i skola eller förskola. Vi har smittspridning på alla skolor och har tät kontakt med Smittskydd Värmland och följer deras rekommendationer. Det kan betyda att vi behöver låta klasser vara hemma vissa dagar.

SFI har begränsad verksamhet och viss distansundervisning.

Kost

Inom kosten har vi väldigt hög sjukfrånvaro och har därför behövt minska utbudet av antalet valbara huvudrätter och sallader. Vi har alla kök öppna så länge det är möjligt. Vid behov kan vi komma att stänga vissa kök för att kunna koncentrera frisk personal till färre kök och därifrån köra ut mat. 

Snöröjning

Vid fortsatt hög sjukfrånvaro kan snöröjning och halkbekämpning bli påverkad. I värsta fall skulle det kunna innebära att vi endast kan snöröja matargator samt gång- och cykelvägar.

Övriga verksamheter

All verksamhet är berörd fast på olika sätt. Viss personal jobbar hemifrån, viss undervisning är inställd eller sker på distans. Även tillsyn och möten sker till största del digitalt.

Inom funktionsstöd, kan vi för att upprätthålla servicen behöva anpassa och prioritera, till exempel i aktiviteter. Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi beslutar om anpassningar. Sjukfrånvaron är hög, tillgången till vikarier låg och ordinarie personal arbetar övertid för att vi ska få ihop det.

Sammanfattning

Vi följer utvecklingen noggrant och har återkommande ledningsmöten för att stämma av och fatta nödvändiga beslut.  

Situationen kan ändras från dag till dag. Vi gör allt vi kan för att upprätthålla vår service och hoppas på din förståelse för att läget just nu är ansträngt.

Tack vare heroiska insatser av personalen håller vi i, håller ut och ska ta oss igenom det här.

 

/Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande

Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Jan Fallström (M), kommunstyrelsen andre vice ordförande

Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör