Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Arkivmaterial

Sjuksköterska kontrollerar blodtryck på patien.

Vårdgivaren Kils kommun är enligt 3 kapitlet i patientsäkerhetslagen skyldig att bedriva ett systematiskt patient- och säkerhetsarbete.

Vi ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.

Kommunen ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska innehålla:

  1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
  2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
  3. Vilka resultat som uppnåtts

Läs vår patientsäkerhetsberättelse

Klicka här för att läsa Kils kommuns patientsäkerhetsberättelse 2019.