Patientsäkerhets-berättelse 2021

Arkivmaterial

Sjuksköterska ger vaccination med spruta till patient.

I årets patientsäkerhetsberättelse för Kils kommun ser vi att vaccination mot influensa och covid-19 återigen har fått ett stort fokus.

- Vaccinationerna har tagit mycket tid och påverkat måluppfyllelsen men den goda samverkan med Region Värmland rörande covid-19, har lett till goda rutiner som påverkat patientsäkerheten positivt, säger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Sjuksköterskorna i kommunen har gett drygt 1900 doser vaccin mot covid-19 och även vaccinerat 374 personer inom riskgrupperna mot säsongsinfluensa.

I patientsäkerhetsberättelsen kan du även ta del av hur den palliativa vården i kommunen fungerar och hur många läkemedelsavvikelser som rapporterats.