0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Så här prioriterar vi vid snöröjning

Just nu får vi många frågor och önskemål om att ta bort snöhögar och ploga lekplatser, isbanor och liknande. Vi arbetar så snabbt vi kan för att få bort snön runt om i kommunen, men måste prioritera i vilken ordning vi snöröjer och sandar.

Det är många som är beroende av att snöröjningen fungerar. Hemtjänstpersonal måste ta sig fram, barn och personal ska till förskola, skola och andra arbetsplatser. Dessutom ska matleveranser och annat ska fram till boenden och skolkök i tid.

Så här prioriterar vi

I tätorten prioriterar vi gång- och cykelvägar så att det går att ta sig fram till skolor, förskolor och äldreboenden. Bussgator (till exempel Långgatan-Västra Torggatan förbi Smeden), Resecentrum, så kallade matargator (gator som ansluter till större in- och utfartsvägar inom samhället) och parkeringar är andra prioriterade områden.

Vid större snöfall röjer mellan tio och tolv maskiner samtidigt i tätorten. Dessutom handskottar vi på flera ställen, till exempel vid skolor.

På landsbygden prioriteras enskilda vägar som bland annat skolskjuts och hemtjänst använder. De enskilda vägarna plogas av vår entreprenör, förutom i Brakerud och Illbergstorp, som gatuavdelningen ansvarar för.

Snöhögar och lekplatser tas senare

Först när de prioriterade områdena är plogade och sandade kan vi börja med att köra bort snöhögar (även där har vi en prioriteringsordning), ploga vid lekplatser, på isbanor och liknande.

Vad kan du göra?

Tänk på hur du parkerar din bil – du underlättar snöröjningen genom att ställa bilen på egen uppfart eller anvisade parkeringsplatser.

Visa hänsyn och var uppmärksam! Snöhögar och plogkanter dämpar ljud och innebär begränsad sikt för alla som rör sig i trafiken.

Fastighetsägare har eget ansvar

Du som är fastighetsägare ansvarar för att snabbt ta bort snö och is som är till besvär för gångtrafikanter och att sanda gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Skotta inte ut snön i gatan.

Mer information

Du hittar mer kontaktuppgifter och mer information om snöröjning och sandning på kil.se/snorojning