Så blir skolans nya konstverk

Arkivmaterial

En skylt med Kils kommuns symbol och texten Vikstaskolan.

Kilskonstnären Ellen Heller och Kalmarbaserade Stina Siljing får uppdraget att göra de konstnärliga utsmyckningarna till nya Vikstaskolan i Kil. Inspiration är hämtad från Kilselevers teckningar.

I slutet av 2021 gick Kils kommun ut med ett gestaltningsuppdrag för två olika utomhuskonstverk till nya Vikstaskolan. Konstnärer fick anmäla intresse, några fick lämna skissförslag och nu har en jury utsett vilka som får göra utsmyckningarna.Ellenheller2WEBB.jpg

Ellen Heller visar modellen av konstverket som i full skala får 2,5 meter höga träd i cortenstål.

Kilskonstnären Ellen Heller får uppdraget att göra ett utomhuskonstverk som ska pryda skolgården. Stina Siljing från Kalmar ska göra fasadkonsten till nya sporthallen på Vikstaskolan.

­ – Vi vill tillgängliggöra konst för alla våra medborgare oavsett vem du är eller hur du lever. Du ska inte behöva åka till ett museum eller besöka ett galleri för att uppleva konst, säger Katarina Widell, kultur- och fritidssamordnare i Kils kommun.Skiss_webb.jpg

Stina Siljings skiss av konstverket som ska pryda nya sporthallen. Verket kommer att vara belyst bakifrån med led-ljus.

Inspirationen till konstverken är hämtad från teckningar som elever på Vikstaskolan har gjort.

– De här konstverken är alltså skräddarsydda för just deras skola och barnen och personalen kan känna sig stolta över att ha fått vara med att påverka sin egen vardagsmiljö. Studier visar på att människor som har varit med och skapat sin miljö trivs och mår bättre, säger Katarina Widell.

Budgeten är 440 000 kronor exklusive moms per konstverk.

Konstverken ska vara klara i höst.

Juryns motiveringar

Ellen Hellers konstverk: Hennes verk symboliserar en liten skogsdunge som lockar till samling och social samvaro. Färgerna harmonierar med skolans färger och ger ett tidlöst intryck. Materialet är hållbart och vackert, samt blir ett blickfång. 

Stina Siljings verk: Stina Siljings vågor är lekfulla och inspirerar till kreativitet med färger som representerar skolans värdegrundsarbete. Verket innehåller dessutom skolbarnens teckningar.