1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Sannerudsskolan välkomnar Skolinspektionens rapport

Under våren 2019 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Sannerudsskolan 7-9. Rapporten som släpptes 24 september har utrett sex områden, varav fyra har krav på att åtgärder vidtas.

– Vi välkomnar rapporten och tycker det är bra att den kommit. En sån här rapport hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheten och fokusera på rätt saker, säger Patrik Backman rektor på Sannerudsskolan.

Skolan påbörjade också tidigt under vårterminen ett arbete med att själva identifiera utvecklingsområden.

De områden som vi själva sett att vi behöver utveckla överensstämmer väldigt väl med det som Skolinspektionen kommit fram till och vi började redan i våras med att organisera arbetet och sätta in åtgärder inom dessa områden.

Områden som utretts

Skolinspektionen har utrett följande områden och kommit fram till att:

 • Extra anpassningar av särskilt stöd – åtgärder behöver vidtas
 • Trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande behandling – åtgärder behöver vidtas
 • Grundläggande förutsättningar för skolenheten – åtgärder behöver vidtas
 • Styrning och utveckling av verksamheten – åtgärder behöver vidtas
 • Undervisning och lärande – behöver inte åtgärdas
 • Bedömning och betygsättning – behöver inte åtgärdas 

Fokus på studiero och stöd

– Mycket handlar om att vi ska organisera verksamheten för att tidigt upptäcka elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Jag bedömer att mycket är av organisatorisk karaktär, där vi redan idag är igång med arbetet kring att knyta ihop stödverksamhet, undervisningen och elevhälsoarbetet, säger Patrik Backman.

Ett av de områden som skolan arbetar extra mycket med just nu är att öka studieron, för att alla ska kunna ta till sig undervisningen på ett bra sätt.

– Det är ett brett arbete som redan gett resultat, vilket vi också får indikationer på från elevernas håll. Studiero är också något som vi kommer att fortsätta jobba med kontinuerligt, det är inget som någonsin blir klart.

Mer info

Här kan du läsa Skolinspektionens rapport