Seniorernas hus blir verklighet

Arkivmaterial

Två glada seniorer sträcker upp händerna

Nu blir önskemålet om ett seniorernas hus verklighet - och verksamhet kan vara igång i redan i höst.

Kils kommun har under några år arbetat aktivt med att ta fram underlag för att skapa förutsättningar för ett gott och aktivt liv som äldre i Kil. Under medborgardialogen har det framkommit önskningar om sociala mötesplatser för äldre. Parallellt har kommunen också utrett lokalbehov för föreningar, däribland pensionärsföreningarna.

Kommunstyrelsen har nu sagt ja till ett lokal- och kostnadsförslag från Kilsbostäder, som löser båda frågorna.

Centralt läge

Lokalerna är belägna på Thims väg i centrala Kil, i närheten av kommunhuset. Kilsbostäder kommer nu att renovera och bygga om de cirka 260 kvadratmetrarna, som hittills använts som förråd. När huset är klart kommer de att inrymma cafédel, två grupprum och en hörsal med plats för åttio personer.

– Jättekul att vi får till det här! Den centrala placeringen känns extra bra. Hit är det lätt att ta sig och många seniorer bor i närområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S).

Föreningar organiserar verksamheten

Kilsföreningarna PRO Kil, SPF Kilsbygden och Kils reumatikerförening ansvarar för verksamheten i lokalerna.

– Det här är aktiva föreningar med många medlemmar. De anordnar redan idag mycket studiecirklar och annat. Att de finns under samma tak ökar möjligheterna till samarbete, säger Rita Gunnarsson (S), styrelseordförande i Kilsbostäder.

Öppen mötesplats

Förutom att erbjuda föreningsverksamhet ska huset även fungera som en mötesplats för målgruppen seniorer.

– Föreningarna bildar ett husråd som organiserar verksamheten i huset, men seniorer behöver inte vara medlemmar för att vistas i lokalerna. Jag hoppas att huset ska erbjuda gemenskap som kan motverka ensamhet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Kenneth Bengtsson (C).

Beräknad inflytt hösten 2022

Ombyggnationerna av lokalerna påbörjas under januari och om allt går som planerat kan seniorernas hus vara inflyttningsklart redan i höst.

Kostnaden för ombyggnation och renovering är beräknad till 4,2 miljoner kronor.  Därefter är kostnad för hyra, el och vatten cirka 200 000 kronor per år.