Vaccination mot covid-19

Arkivmaterial

Hand med handske håller i coronaspruta och vaccin.

(Uppdaterad 2021-04-27 kl 08:10: Information om dos två för LSS)

Kils kommuns plan för vaccination mot covid-19 inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård ser ut så här:

Särskilt boende

Vi har påbörjat vaccination mot covid-19 inom särskilt boende för äldre och nu pågår vaccination med dos 2. 

Hemtjänst/hemsjukvård

Vaccination av personer med hemtjänst/hemsjukvård påbörjas under vecka 4 och 5, dos två ges under vecka 7 och 8.

Hemtjänst utan hemsjukvård (kund med larm/matdistribution)

Vaccinationer av personer med hemtjänst utan hemsjukvård (till exempel larm eller matdistribution)  påbörjas under vecka 9 (dos 1) och vecka 12 (dos 2).

  • Berörda kunder har fått brev med information om att vaccinationen kommer att ske i Närhetens kyrka.
  • Alla som fått brevet är garanterade att få en vaccinationstid. Bokning av vaccinationstid sker från och med den 17 februari via det telefonnummer som finns i brevet (måndag till fredag klockan 8-12 och 13-15).
  • Om det är kö när du ringer så ber vi dig ringa lite senare eller en annan dag. Du som fått brevet är garanterad att få en vaccinationstid. 

LSS/psykiatriboende

De flesta kunder inom LSS har fått sin första dos under vecka 9. Dos två kommer att ges under vecka 21. 

Vårdpersonal

Vaccination av vårdpersonal påbörjades i slutet av vecka 2 och fortsätter i större skala under vecka 3 och framåt. Först vaccineras personal inom särskilt boende och därefter hemtjänstpersonal/personal inom hälsa, vård och insatser och funktionsstöd.

Så får berörda kunder information  

Du som är kund kommer att få direktinformation om vaccinationen. Informationen sker skriftligt. Kommunen kontaktar inte via telefon för att boka in tid för vaccination i bostaden. Om vi mot förmodan behöver ringa dig gällande vaccinationen är det alltid personal du känner sedan tidigare som kontaktar dig.

Vaccination för övriga personer 

Här kan du läsa mer om vaccination mot covid-19 i Värmland

Information om vaccination på flera språk

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns pdf-er med information på andra språk