Vad gjorde vi för pengarna 2020?

Arkivmaterial

Två män (kommunalråden) går över gräset på Gröna torget. I bakgrunden ses ett höghus och kommunhuset.

Här kan du läsa årsredovisningen digitalt och se en kort film som berättar om året 2020 och vad pengarna gått till. 

2020 präglades av pandemin. Kommunens verksamheter anpassades och vi fick hitta nya lösningar och sätt att arbeta, inte minst digitalt.

  • Kommunen redovisar ett resultat på cirka 18,8 miljoner kronor
  • De kommunala bolagens resultat är cirka 9 miljoner kronor
  • Befolkningen ökade
  • Vi investerade 116, 7 miljoner kronor, bland annat i bygget av nya Vikstaskolan, asfaltering, vatten och avlopp

Läs årsredovisningen digitalt

Klicka på länken för att läsa Årsredovisning 2020

Se årsredovisningen som film

Filmen är textad. Tryck på symbolen CC i filmens nederkant för att aktivera textning.

Tidigare årsredovisningar

Klicka här för tidigare årsredovisningar