Vad gjorde vi för pengarna 2021?

Arkivmaterial

barn på lekplats

Här kan du läsa årsredovisningen digitalt och se en kort film som berättar om året 2021 och vad pengarna gått till. 

2021 präglades av pandemin. Kommunens verksamheter anpassades och vi fick hitta nya lösningar och sätt att arbeta, inte minst digitalt. Vi byggde också klart den nya Vikstaskolan och arbetade med översiktsplaner för Kils utveckling.

  • Kommunen redovisar ett resultat på cirka 45 miljoner kronor
  • De kommunala bolagens resultat är cirka 15 miljoner kronor
  • Befolkningen ökade
  • Vi investerade 152 miljoner kronor, bland annat i bygget av nya Vikstaskolan, asfaltering, utemiljö vid skolor och förskolor, utebelysning och utvecklingsåtgärder på Frykstahöjden

- Plusresultatet beror på god ekonomisk hushållning samt ökade skatteintäkter och statsbidrag. Det är också helt nödvändigt att ha ett plusresultat med tanke på att vi står inför stora investeringsbehov, till exempel ett nytt särskilt boende, säger kommunalråden Anders Johansson (S) och Kenneth Bengtsson (C).

Läs årsredovisningen digitalt

Klicka på länken för att läsa Årsredovisning 2021

Se årsredovisningen 2021 som film

Filmen är textad. Tryck på symbolen CC i filmens nederkant för att aktivera textning.

Tidigare årsredovisningar

Klicka här för tidigare årsredovisningar