Vad gjorde vi för pengarna 2022?

Arkivmaterial

Liten flicka sitter i gunga. I bakgrunden är gröna fält och sjön Fryken.

Här kan du läsa årsredovisningen digitalt och se en kort film som berättar om året 2022 och vad pengarna gått till. 

2022 präglades av nya ekonomiska förutsättningar påverkade bland annat av kriget i Ukraina. Vi invigde den nya Vikstaskolan samt ett utegym på Sannerudsvallen. Vi arbetade också med att ta fram en ny översiktsplan för Kils utveckling.

  • Kommunen redovisar ett resultat på cirka 12 miljoner kronor
  • De kommunala bolagens resultat är cirka 15 miljoner kronor
  • Befolkningen minskade något - det föddes färre Kilsbor än på flera år.
  • Vi investerade 66 miljoner kronor, bland annat i asfaltering, utebelysning, ny idrottshall på Vikstaskolan och utemiljö vid skolor och förskolor. 
  • Vi minskade låneskulden med 73 miljoner kronor.

– Ekonomiskt gör kommunen ett skapligt resultat. Vi nådde inte fullt ut de ekonomiska mål vi satt, men det beror också på extraordinära omständigheter. Vi har däremot en hög måluppfyllnad på övriga mål, säger kommunalråd Anders Johansson (S) och får medhåll av kommunalrådskollegan Kenneth Bengtsson (C).

– Vi har haft höjda kostnader, hög inflation, höjda räntor, bränsle- och energipriser. Det slår hårt för verksamheten. Jag ser ljust på framtiden, men vi står inför en hel del stora utmaningar på kort sikt.

Läs årsredovisningen digitalt

Klicka på länken för att läsa Årsredovisning 2022

Se årsredovisningen 2022 som film

Filmen är textad. Tryck på symbolen CC i filmens nederkant för att aktivera textning.

Tidigare årsredovisningar

Klicka här för tidigare årsredovisningar